BirdLife Suomi Linturetkellä. Kuva: Lauri Hänninen.  
Järjestö
Liity tai tue
Tapahtumat
Tiedotteet
Lintuhavainnot
Linnut ja harrastus
Suojelu ja tutkimus
Julkaisut ja tuotteet

Lintuvaruste-kauppa
BirdLife International

på svenska
in English

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
puh. (ark. klo 10–15)
09 4135 3300
fax 09 4135 3322
toimisto@birdlife.fi
Henkilöstö
Osoitteenmuutos

 
Gåprdsplanskrysset 28.–29.1.2017

Under Gårdsplanskrysset gör man fågelobservationer under en timmes tid på den egna gården eller på en annan lämplig plats, endera på lördagen 28.1. eller på söndagen 29.1. Vem som helst kan delta i Gårdsplanskrysset. Evenemanget är ingen tävling, och antalet observerade fåglar är inte avgörande.

Det huvudsakliga ändamålet med Gårdsplanskrysset är att uppmuntra folk att observera vinterfåglar som besöker gårdarna och fågelmatningarna samt att öka intresset för naturen i näromgivningen. Samtidigt insamlas värdefull information av vinterfågelfaunan i landet.

Gårdsplanskrysset ordnas i vinter redan 12. gång. Konceptet för Gårdsplanskrysset är hämtat från Stor-Britannien, där den lokala BirdLife organisationen (RSBP) har sedan 1979 arrangerat Big Garden Birdwatch -evenemanget.

I vintras deltog 18 000 personer i Gårdsplanskrysset på mera än 12 000 gårdar 30.–31.1. Tillsammans observerades 94 fågelarter och ca 440 000 individer. Tack vare regelbundenhet och det stora deltagarantalet har man även inhämtat värdefull information om variationerna i flera fågelarters bestånd.


Det är lätt att delta i Gårdsplanskrysset:

 • Känn igen vilka olika fågelarter som du observerat under timmen.
 • Räkna antalet individer av respektive fågelart enligt det största antalet som du ser samtidigt (på detta sätt undviker du att räkna samma individer flera gånger).
 • Anmäl vilka arter du sett och deras maximiantal, senast 3.2 på ett formulär som kommer att finnas på denna sida. Observationerna kan även anmälas på ett postkort, adresserat till BirdLife Finland, Annegatan 29 A 16, 00100 Helsingfors. Se till att du också anmäler namnet och addressen på observatören*, addressen på observationsplatsen samt tidpunkten på observeringen och antalet observatörer.

*Namnet på observatören är en viktig del av en fågelobservation. Därför bör deltagarna anmäla sitt namn.

Bland deltagarna i Gårdsplanskrysset lottas ut följande priser i februari:

 • 1 st stugboende för 4 personer i Ylläksen yöpuu (inkl strandbastu) för en vecka
 • 10 st årgångar av Linnut-tidningen
 • 10 st BirdLife egna storlom-amuletter
 • 10 st fågelsång-cd
 • 10 st mjuka pipfåglar
 • 10 st Lapin-vaeltajan lintuopas -fälthandböcker
 • 10 st BirdLife egna anteckningsböcker


Mera om Gårdsplanskrysset:


Hämta material om Gårdsplanskrysset:

 • Utskrivbar blankett för egna anteckningar under Gårdsplanskrysset (pdf)
 • Webbannonser om Gårdsplanskrysset

120 x 40 px
Hämta banner

250 x 80 px
Hämta banner

 

Kuva: Tero Nordström Jenni Haukio

Som beskyddare för Gårdsplanskrysset fungerar republikens presidents maka Jenni Haukio.