BirdLife Suomi Linturetkellä. Kuva: Lauri Hänninen.  
Järjestö
Liity tai tue
Tapahtumat
Tiedotteet
Lintuhavainnot
Linnut ja harrastus
Suojelu ja tutkimus
Julkaisut ja tuotteet

Lintuvaruste-kauppa
BirdLife International

på svenska
in English

BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
puh. (ark. klo 10–15)
09 4135 3300
fax 09 4135 3322
toimisto@birdlife.fi
Henkilöstö
Osoitteenmuutos

 
Suomen Lintuatlas
LYL:n ja suomalaisten lintuharrastajien 1970-luvun suurin voimannäyttö oli maamme ensimmäinen lintuatlas-kartoitus. Tavoitteena oli selvittää mitkä lajit pesivät kussakin 10x10 km:n ruudussa, joita Suomessa on yhteensä 3855. Maastotyöhön osallistui yli 2000 lintuharrastajaa kesinä 1974-79. Havaintorekisteriin kertyi neljännesmiljoona havaintoa Ahvenanmaan saaristosta Lapin tuntureille. Tämä oli aikanaan Suomen kaikkien aikojen laajin lintutieteellinen hanke.

Hankkeen tulokset julkaistiin vuonna 1983 ilmestyneessä kirjassa Suomen Lintuatlas, joka sisälsi 235 pesimälajimme levinneisyyskartat. Kirja sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon.

Hyytiä, K., Kellomäki, E. & Koistinen, J. (toim.)